Added Pages

Thursday, March 14, 2013

שבוע העברית: Hebrew Week 5773



בשבוע האחרון של חודש אדר קיימנו את ״שבוע העברית״, בו אנו מדגישים בקרב תלמידינו את חשיבות הדיבור והכתיבה בעברית.

ההודעות ברמקול נעשו בעברית; המנהל, הרב לוי, דיבר בעברית אל כל התלמידים; כמה מן המורים הכלליים (מתמטיקה, ביולוגיה, היסטוריה כללית, התעמלות ועוד) לימדו   חלק מן השעורים בעברית, וכמובן שהדגשנו את הדיבור בעברית בלימודי הקודש (מה שמשתדלים לעשות במשך כל השנה).

כל תלמידי כתות ט-י״א הכינו תצוגות (projects) בעברית, הכוללות תמונות מרהיבות:
* תלמידי כתות ט׳ יצרו תצוגות, שעסקו באנשים חשובים או אנשים מפורסמים בישראל בעבר ובהווה.
* תלמידי כתות י׳ הכינו תצוגות על מקומות בישראל.
* התצוגות של תלמידי כתות י״א היו סביב הנושא ״איך עושים״. תלמידים כתבו על מעשי חסד או על תפילה בכוונה. אחרים הסבירו איך להכין אוכל בריא או מאכלים ישראלים ואתניים (חומוס, פלאפל, סמבוסק, ועוד) או עוגות וגלידות. אחרים כתבו על ״איך לרדת במשקל״.

״שבוע העברית״ הוא מסורת בבית-ספרנו. את התכנית יוזם ומרכז מר רפאלי, בעזרת המחלקה לעברית בראשותה של הגברת ציפורה הלפר ומורים ותלמידים רבים.